Шукати в цьому блозі

Працюю самостійно Українська мова 4 клас (карантин)

                   

13.04                          
09.04.2020р.

Виконайте вправу357,360
                    Презентація на тему: "Змінювання дієслів за числами та часами"

https://www.youtube.com/watch?v=rKAwmMFBbCA


08.04.2020рВиконайте вправи 355,356

07.04.2020р


 ПОБУДОВА РЕЧЕНЬ ІЗ ДІЄСЛОВАМИ ТЕПЕРІШНЬОГО Й МАЙБУТНЬОГО ЧАСУ Мета: повторити і поглибити знання учнів про граматичні ознаки дієслова; вчити використовувати дієслова теперішнього й майбутнього часу в текстах; збагачувати словниковий запас школярів; розвивати пізнавальну самостійність, мовлення школярів; виховувати культуру писемного мовлення. 
Хід уроку 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
1. Перевірка домашнього завдання (вправа 348) 
2. Робота над прислів’ями 
— Прочитайте, поясніть, за яких обставин можна так сказати. Поясніть значення дієслів.
 1) Проміняв шило на мотовило. 2) Ухопив місяця зубами. 3) Тікав від диму, потрапив у вогонь. 4.) Написав, як курка лапою. 5) Як коня вкрали, він стайню замкнув. 6) Доки воза не перекинув, дороги не полагодив. 
3. Каліграфічна хвилинка Ін нж же ер інженер 
— Поясніть значення слова. Складіть і запишіть з ним речення.
 4. Словникова робота
 Гра «Загадки Діда-Буквоїда» т л гр м м з н ць ф рт х вп р д
 III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ
 — Сьогодні на уроці ви будете виконувати творчі вправи, які допоможуть вам навчитися розрізняти число дієслів.
 IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Робота за підручником (вправи 349–351, с. 153–154) 2. 
Фізкультхвилинка 
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ
 Колективна робота 
Гроза прийшла... зітхнули трави, Квітки головки підняли, І сонце, тепле і ласкаве, Спинило погляд на землі, Літає радість, щастя світить, Дзвенять пташки в садах рясних. Сміються знову трави, квіти... А сльози ще тремтять на них. — Який стан природи описує поет? — Доберіть заголовок до вірша. Назвіть дієслова. На які питання вони відповідають? — Випишіть дієслова у дві колонки: у першу — вжиті в однині, у другу — в множині. 
VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ — Які відкриття ви зробили для себе на уроці? — З яким настроєм завершуєте урок? 

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ Вправа 352 (с. 154).

06.04.2020р.


Тема . Змінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу за особами .
розглчньте таблицю вправи348
с.152 вивчіть правило
виконайте вправу 34702.04.2020р.
Тема. Майбутній час.Змінювання дієслів майбутнього часу за особами й числами.

Виконайте вправи 343,342
с.150 вивчити правило

Виконайте тест
https://naurok.com.ua/test/start/98225
МАЙБУТНІЙ ЧАС. ЗМІНЮВАННЯ ДІЄСЛІВ
МАЙБУТНЬОГО ЧАСУ ЗА ОСОБАМИ Й ЧИСЛАМИ

Мета: вчити учнів змінювати дієслова за особами і числами у майбутньому часі за зраз-
ком (таблицею), вживати ці дієслівні форми в реченнях і зв’язних висловлюваннях;

розвивати увагу, спостережливість; виховувати працелюбність.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
1. Перевірка домашнього завдання (вправа 339)
2. Робота над прислів’ями
— Доповніть прислів’я, використовуючи слова з довідки. Укажіть, у якому
часі вжито дієслова.
y Заєць від куща, а жаба від зайця...
y Не було б щастя, та нещастя...
y З ким поведешся, того й...
y Хто працює, той працю...
Слова для довідки: допомогло, шанує, тікає, наберешся.
3. Каліграфічна хвилинка
По ба ач еч ен ня до побачення
— Доберіть і запишіть синоніми до поданого слова. (До зустрічі, прощай,
бувай, всього найкращого, бувайте здорові, щасливо залишатися)
4. Словникова робота
Вибірковий диктант
— Випишіть словникові слова.

УВІЧЛИВІ СЛОВА

Щоденно ми у своїй мові вживаємо ввічливі слова. Вимовляємо виразно,
вимовляємо вранці і ввечері — спасибі, до побачення, будь ласка.
5. Вікторина «Дієслово»
y Що називається дієсловом?
y Яким членом речення найчастіше є дієслово? (Присудком)
y З якою частиною мови найчастіше зв’язане дієслово? (З іменником)
y Як називається початкова форма дієслова? (Неозначена форма дієслова)
y Чому вона отримала таку назву? (Незмінна форма дієслова. Не вказує ні на
час, ні на особу, ні на кількість.)
y На які питання відповідає неозначена форма дієслова? (Що робити? Що
зробити?)
y Як пишеться частка не з дієсловами? (Окремо)
6. Гра «Добери антоніми»
Плакати —
сваритися —
лінитися —
ненавидіти —
програвати —
ворогувати —
голодувати —
загубити —
захворіти —

— Запишіть утворені дієслова у певному часі:
y перші три — у теперішньому (сміється, мирюсь, працюють);
y наступні три — у майбутньому (любитиме, виграє, буде дружити);
y останні три — у минулому (їв, знайшла, вилікувалися).
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як змінюються дієслова майбутнього
часу.
IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Робота за підручником (вправи 341–343, с. 150–151)
2. Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ
1. Розподільний диктант
Робота в групах
— Запишіть дієслова майбутнього часу по групах: перша — дієслова
1-ї особи; друга — дієслова 2-ї особи; третя — дієслова 3-ї особи.
Носитиму (1), носитимуть (3), носитимеш (2), готуватиме (3), готуватиму
(1), готуватимеш (2), одягатимемо (1), одягатимеш (2), одягатиме (3).
2. Самостійна робота
1. Спишіть рядок, у якому записані дієслова майбутнього часу. Визначте
особу і число дієслів.
а) Читав, випали, сміялося;
б) збудує, намалює, буду носити;
в) танцює, грає, ловить.
2. Утворіть від дієслів теперішнього часу дієслова майбутнього часу.
Читаю —
пишу —
мрію —
співаю —
VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
— Що нового ви дізналися на уроці?
— Як змінюються дієслова майбутнього часу?
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа 344 (с. 151).

01.04.2020р.


Укр.мова Тема . Урок розвитку зв'язного мовлення. Скласти поради «Як захиститися від коронавірусу». (Фото виконаної роботи вислати у вайбер).
Переглянути відео «Як захиститися від коронавірусу»
31.032020р.

Тема .Теперішній час . Змінювання дієслів теперішнього часу за особами й числами.

 Майбутній час. Змінювання дієслів майбутнього часу за особами й ...

Рідна мова
Виконай тест
Тема. Дієсловатеперішнього часу. Змінюваннядієслівтеперішнього часу за числами.
Мета: Розширитизнанняучнів  про час як  граматичнукатегоріюдієслова; звернутиїхособливуувагу на змінудієслів у теперішньомучасі;  розвиватиуважність,  вдумливість, аналітичнемислення; виховуватилюбов до краси слова.
Тип уроку. Урок вивчення нового матеріалу.
Хід уроку
І. Організаційний момент.
ІІІ. Актуалізаціяопорнихзнань.
1.Каліграфічна хвилинка
Хх то пере п лив мо оре ой знаєпр го оре
Хто переплив море, той знає про горе.
2. Гра «Гонка за лідером»
- Щотакедієслово? (Самостійначастинамови, щоозначаєдіючи стан предмета).
- Які часи може мати дієслово? (Теперішній, минулий і майбутній).
- Як називається початкова форма дієслова? (неозначена)
-На які питання вона відповідає? (що робити? що зробити?)
- У якому числі може вживатись дієслово? (однині, множині)
- Які дії характеризує теперішній, минулий і майбутній час? (Дію, яка відбувалась у минулому, дію, яка відбувається в даний момент і дію, котравідбуватиметься в майбутньому)
3. Підготовчавправа «Мовчанка».(Розподільний диктант)
Запишіть слова у три колонки: теперішній час, минулий і майбутній.

Думає, бігав, працювала, сидите, збудують, розмовляють, писатиму, ухвалив,розглянемо, виступатимуть, зробив, співає.

Минулий час
бігав
працювала
ухвалив
 зробив


Теперішній час 
думає
сидите
розмовляють
співає


Майбутній час
збудують
писатиму 
розглянемо
виступатимуть

Перевірка
ІV. Повідомлення теми.
   - Сьогодні ми поглибимо свої знання про теперішній час дієслова  для того, щоб вміти правильно будувати речення і гарно висловлюватись. Саме дієслово є тим механізмом,що запускає в дію інші частини мови. Хтознає, чидізнались би ми про минуленашого народу, коли б не минулий час,а майбутній час дозволяє нам поглянути далеко вперед у майбутнє. Теперішній же час вказує на події, факти, яківідбуваються в момент мовлення про них.
V. Вивчення нового матеріалу.
1.Уснавправа. Гра «Редактор» ( На карточках).
Природа прокидатисявідзимового сну. Оживати дерева, кущі, зацвітатипершіквіти. Киватибілосніжноюголівкоюпідсніжник,повертати до сонцяблакитніочіпроліски. Ліспереповнюватисяспівом. Птахи співати на всі голоси.
Завдання:знайдітьдієслова,поставтеїх у правильній формі.
-Визначте час дієслів.
-Визначте числодієслів.
-З якою частиною мови повязане  дієслово в реченні?
-В якому числі вжитий іменник природа? А в якому числі вжите повязанез ним  дієслово?
Висновок: отже, дієслово стоїть в тому числі, що й повязаний з ним іменник.
-Визначте особу дієслова прокидається (3-а особа), співаю (1-а особа), повертаєш (2-а особа)
Висновок: дієсловатеперішнього часу можутьвживатися в однині та множині, отже, змінюються за числами, мають особу.
2. Робота з підручником (сторінка147, опрацювання теоретичного матеріалу).
VІ. Закріпленнявивченого.
Вступнівправи
1.Усна (колективна)
-Прочитайтеречення, підкреслітьдієслова, визначтеїх час, число,особу, де цеможливо.
Гаїшумлять - я слухаю, хмаркибіжать – милуюся. (Тичина)
Рослинатягнеться до сонця, народи - до миру. (Народна творчість)
Шелестять дерева, оздоблюютьквіти нашу путь. (Дмитарко)
Сповзаютьсутінки, осіннійвечірнадходитьнесподівано. (Збанацький)
2. Робота в парах.
-Завдання:записатиприслів’я у зошит, додаючикінцівку, підкреслитидієслова, визначити час та число.
Народ скаже,як…зав’яже.
Згода будує, а незгода …руйнує.
Весняний день рік...годує
Бджола мала, а й та працює.
Мудрим ніхто не вродився, а … навчився.
Щопосіяв,те й…пожнеш.
Під лежачий камінь вода не…тече.
 3.Музичний диктант « Я люблю у лузі квіти»
Перевірка
4.Вправа  ізсигнальнимикартками. Післязачитування слова учніпіднімаютькарткивідповідногокольору. /зелений колір – дієслова минулого часу; синій колір – дієслова майбутнього часу; червоний колір - дієслова теперішнього часу/
Прокинулось, встає, здобуду, падають, будуть чекати,скресає.подумали, люблю,перевірили,розгорнемо, освітлює, прокинувся, відзеленів,стежитиму,зробимо,рятує,пірнув, попередили,привітають,неславили,обідають,зрадіють.
5.Творче  завдання «Вільне письмо»/під ліричну музику/.
Написатитвір-мініатюру, використовуючиданідієслова.
Мрію, слухаю, опадає, сподіваюся, дощить, відбуваються, починає, телефоную, радію, пригріває.
5.Творчавправа (у парах).
а) Читаннявірша, замінанеозначеноїформи, що в дужках, дієсловамитеперішнього часу.
1. Хвиляочі( розкривати),
(потягатися),(зітхати),
Млосно( дивитися) на місяць,
(Усміхатися) йому.
2. (Стогнати)ясен над водою,
(стогнати) лози, (губити) сльози,
(в'янути )квіти, (плакати) вітер,
хвиля ж знов (жартувати) з кимсь.
VІІ. Підсумок уроку

30.03.2020р.

Тема. Минулий час. Змінювання дієслів минулого часу за числами. Теперішній час. Змінювання дієслів теперішнього часу за числами.
Пройдіть тест за посиланням 

Вправа 333 (с. 146),  списати, розкриваючи дужки та ставлячи дієслова в минулому часі.

Тема. Минулий час. Змінювання дієслів минулого часу за числами. Теперішній час. Змінювання дієслів теперішнього часу за числами.
Мета: ознайомити учнів з граматичними ознаками дієслів теперішнього  та минулого часів; вчити змінювати дієслова минулого часу за родами (в однині) й числами з опорою на навчальну таблицю та за зразком; за  особами  й  числами  в  теперішньому  часі  за
зразком (таблицею),  вживати ці дієслівні форми в реченнях і зв’язних висловлюваннях ставити дієслова минулого часу в потрібну родову форму за питанням що робив? (-ла, -ло), що зробив? (-ла, -ло); розвивати навички грамотного письма; виховувати інтерес до вивчення мови.
Тип уроку: комбінований урок з використанням дидактичних ігор  та проблемного викладу навчального матеріалу.
Хід уроку
I.                  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Привітання:           Є у нас предмет чудовий
                               Урок   української мови.                                                                                        
                                Ласкаво просимо до нас
                              На урок  в 4-й клас.
Девіз уроку  :   (придумують за першим словом самі учні)
                               Думати - …..                                               
                              Виконувати -        
                               Працювати - …..
                             Писати - ………
     ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
1.     Перевірка домашнього завдання. (Вправа 311)
2.       Каліграфічна хвилинка
Щоб правильно писати хвилинку каліграфії треба розпочати.
Сядемо рівненько. Букви виведем гарненько.
Мі  іл  ль  йон  мільйон
-         Зробіть звуко-буквений аналіз слова.  Запишіть речення із ним.
-         Прочитайте моє речення.
Мільйони людей знаходять у собі сили відмовитися від шкідливих звичок.
— Скажіть, як ви ставитеся до подібних учинків.
3.       Словникова робота
Гра «Алфавіт - стоп!»                                                                                                           
         Вчитель  мовчки проговорює алфавіт. Один із учів (наприклад, черговий)  дає команду «стоп», а вчитель оголошує ту літеру, на якій він зупинився. Кожна дитина записує якомога більше слів за вивченою категорією.
Наприклад, літера «К».      
Істоти: качка, кенгуру, каменяр, коваль;
Неістоти: кукурудза, каша, календар, клен.
Власні: Київ, Катерина, Кіліманджаро;
Загальні: коридор, краватка, капуста.
     ІІІ.  ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ                                                                        
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як змінюються дієслова минулого та теперішнього часів.
      IV. СПРИЙМАННЯ  Й  УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.     Спостереження за мовним матеріалом
Робота в групах
1-ша група.
Поставити дієслова у форму  минулого часу. Змінити за числами.
Писати —
Малювати —
Читати

Висновок. Дієслова минулого часу змінюються за числами.

2-га група.
Змінити за особами та числами дієслово писав. Виділити закінчення.
я                  писав
ти?            писав
він?           писав
ми?           писали
ви?            писали
вони?        писали

Висновок. Дієслова минулого часу не змінюються за особами (про це свідчить закінчення, яке не змінюється). Дієслова минулого часу змінюються за числами.

3-тя група.
Поставити дієслова у формі минулого часу, спробувати змінити їх за родами. Виділити закінчення.
Писати —         він..,              вона …,                          воно..,
ліпити          він..,              вона …,                          воно..,

Висновок. Дієслова минулого часу змінюються за родами у 3-й особі однини.


2. Складання опорної таблиці


ДІЄСЛОВА МИНУЛОГО ЧАСУ:
ü змінюються за числами;
ü змінюються за родами (у 3-й особі однини);
ü не змінюються за особами;
ü виражають завершену або незавершену дію.
3.Робота за підручником
 (вправи 332–334, с. 146–147)
-         Вправа 332 (письмово)
Синіло (що робило?) — мин. ч., одн., с. р.,

ходило (що робило?) — мин. ч., одн., с. р.,

припікало (що робило?) — мин. ч., одн., с. р.,

ворушився (що робив?) — мин. ч., с, одн., ч. р.,

зеленів (що робив?) — мин. ч., одн., ч. р.,

нагадувала (що робила?) — мин. ч., одн., ж. р.,

летіло (що робило?) — мин. ч., одн., с. р.,

обсновувало (що робило?) — мин. ч., одн., с. р.,

бралося (що робило?) — мин. ч., одн., с. р.

4.     Фізкультхвилинка (виконувати дію, яка стоїть в мин. часі)
ж.р. – дівч., ч.р. – хл., множ. – всі.
Присідав, тремтіти, стрибала, літав, нахилялась, сидить,  плаче, слухатиме, гойдався, повертались,ховається, сіли, посміхалися, зосередилися.
-         Правила  с.146-147
5.Спостереження за мовним матеріалом
Доповніть речення, змінюючи одне з дієслів теперішнього часу з попереднього завдання.

Я (що роблю?)                      Читаю

Ти (що робиш?)
Він   
Вона (що робить?)
Воно
Ми (що робимо?)
Ви (що робите?)
Вони (що роблять?)
— Проаналізуймо, що змінювалось у дієслів. (Число, особа)
— Зробіть висновок. Сформулюйте його за зразком: «Ми побачили, що дієслова теперішнього часу змінюються  за...,  а не за..., як іменник і прикметник».
6.     Робота за підручником
- Вправа 337 (с. 148)
Розгляд та аналіз таблиці. Увага на особові закінчення.

V.  УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ
1.  Вправа 333 

2.     Вправа 334 (усно)
Входити — я, ти, він входив; вона входила; воно входило; ми, ви, вони входили.

Говорити — я, ти, він говорив; вона говорила; воно говорило; ми, ви, вони говорили.

Радіти — я, ти, він радів; вона раділа; воно раділо; ми, ви, вони раділи.

Сміятися — я, ти, він сміявся; вона сміялася; воно сміялося; ми, ви, вони сміялися.

Збудувати — я, ти, він збудував; вона збудувала; воно збудувало; ми, ви, вони збудували.

    - записати в зошит.
3.      Вправа  338
Дієслово — слово діє (теп. ч., 3 ос.): ходить (теп. ч., 3 ос.), робить (теп. ч., 3 ос.), носить (теп. ч., 3 ос.), сіє (теп. ч., 3 ос.).

Слово плаче (теп. ч., 3 ос.) і радіє (теп. ч., 3 ос.), усміхається (теп. ч., 3 ос.) та мріє (теп. ч., 3 ос.).

Дієслово — слово діє (теп. ч., 3 ос.): вірить (теп. ч., 3 ос.), любить (теп. час, 3 ос.) і жаліє (теп. ч., 3 ос.), не злословить (теп. ч., 3 ос.), не лукавить (теп. ч., 3 ос.), серця ближнього не ранить (теп. ч., 3 ос.).

Дієслово — слово діє (теп. ч., 3 ос.): народилось (мин. ч., 3 ос.) і зоріє (теп. ч., 3 ос.), розвивається (теп. ч., 3 ос.) і квітне (теп. ч., 3 ос.), слово любе, слово рідне!

Вірить — вірять, любить — люблять, жаліє — жаліють.

• Квітне — я квітну, ти квітнеш, він квітне, ми квітнемо, ви квітнете, вони квітнуть.

-         Офтольмологічна пауза
4.     Робота в парах
— Змініть дієслова за особами у теперішньому часі за таблицею, поданою на с. 148.
Іти, знати -   1 пара                         Лежати, бігти -  2 пара
VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
Гра «Незакінчене речення»
Ø Особу і число дієслова визначаємо за допомогою... (займенника, питання і закінчення).
Ø У теперішньому часі дієслова змінюються... (за особами і числами).
Ø В однині дієслово вживається тоді, коли воно означає... (дію одного предмета).
Ø Не з дієсловами треба писати... (окремо).

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Вправа 333 (с. 146),  списати, розкриваючи дужки та ставлячи дієслова в 

20.03.2020р.


Тема : Дієслово неозначеної форми
Презентація до уроку української мови в 4 класі "Неозначена форма ...
Презентация на тему: "Форми дієслова. Неозначена форма Що робити ...
Інтерактивний урок української мови "Неозначена форма дієслова ...

Презентація "Неозначена форма дієслова",4 клас


 НЕОЗНАЧЕНА ФОРМА ДІЄСЛОВА

Мета: вчити учнів упізнавати на слух та в письмових текстах неозначену форму діє-
слова; розвивати пам’ять, мислення, увагу; виховувати старанність, наполегливість

у навчанні.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал до уроку
на с. 3)
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, що означає поняття «неозначена форма
дієслова», на які питання вона відповідає і як інакше називається.
IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Спостереження за мовним матеріалом
— Прочитайте текст.

Школа — святиня і надія народу. У школі навчають не тільки читати, пи-
сати, рахувати, мислити, пізнавати навколишній світ. У школі вчать жити.

— Відшукайте в тексті дієслова. Спробуйте визначити час дії.
— Не можете? Так, це зробити неможливо!
Запам’ятайте!

Слова читати, писати, рахувати, мислити, пізнавати, жити — це не-
означена форма дієслова. Її ще називають початковою формою дієслова. Діє-
слова в неозначеній формі відповідають на питання що робити? що зробити? та

мають у кінці -ти або -тися, рідше — -ть, -ться, це закінчення дієслів.
2. Складання опорної таблиці
Неозначена форма — незмінна форма дієслова
Що робити? Що зробити?
Не вказує на:
y час;
y число;
y рід і особу;
y кількість виконавців дії
3. Робота за підручником (вправи 323–325, с. 142–143)
4. Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ
1. Колективна робота
— Від поданих дієслів утворіть неозначену форму, виділіть суфікси.
Готується, знають, слухатиме, прибіг, занесла, напишу, тримаю, думають,
працюєш, варила.
2. Робота в парах

— Замініть подані словосполучення дієсловами в неозначеній формі та за-
пишіть їх.

Говорити пошепки. Робити ремонт. Давати дозвіл. Давати пораду. Стати
друзями.

3. Гра «Утвори пару»
— До слів лівого стовпчика доберіть слова з правого так, щоб утворилися
словосполучення.
вчити
натюрморт
читати
книжка
писати

лист
малювати
знання
добувати
правило

4. Робота в групах
— Прочитайте пари слів.
Затриматися — застряти
вчити — зубрити
жалітися — плакатися
просити — клянчити
лежати — валятися
витратити — розбазарити
пояснити — розжувати

— Чи можна сказати, що ці дієслова стоять у неозначеній формі? Обґрун-
туйте свою думку.

— Що ще ви можете сказати про ці слова?
— Які слова можна назвати синонімами?

— Які з поданих дієслів-синонімів не лише означають дію, але й вира-
жають наше ставлення до неї?

— Складіть і запишіть два речення з однією парою дієслів-синонімів.
5. Гра «Ланцюжок»
— Поставте дієслова в неозначену форму.
Живемо, вчить, іду, виконаєш, садить, майструє, стругав, відгадала,
знайшов, виконав, малювала, вітаєшся, слухає, розрубав, допоміг, чистить,
полетіли, мовчить, написав, розмовляла.
6. Поетична хвилинка
— Знайдіть у загадках дієслова, вжиті в неозначеній формі.
y Хлопчику-хлоп’ятку,
Одгадай загадку:
Бачити — не бачить,
Чути — не чує,
Мовчки говорить,
Добре мудрує.

y Він нам, як мама, дорогий,
Він хоче нас навчити
Любити край чудовий свій.
Це мудрий наш...

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ
Гра «Незакінчене речення»
y Дієсловом називається... (частина мови, що означає дію предмета
і відповідає на питання що робити? що робив? що робитиме?).
y Початковою формою дієслова є... (неозначена форма дієслова).
y -ти, -ть у кінці дієслова називають... (закінченням).
y Найчастіше дієслово в реченні зв’язане з... (іменником).
y У реченні дієслово виступає... (присудком).
VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Вправа 326 (с. 143); вивчити правило (с. 142).

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ

1. Перевірка домашнього завдання (вправа 322)
2. Робота над прислів’ями

— Прочитайте, поясніть зміст. Поставте дієслова, подані в дужках, у по-
трібній за змістом формі.

1) Одна бджола мало меду (наносити). 2) (Наговорити) цілу гору, а (зро-
бити) з макове зерно. 3) Ноги (носити), а руки (годувати). 4) У кого руки (пра-
цювати), у того рот (їсти).

3. Каліграфічна хвилинка
Вч ор чо ра вчора
— Відтворіть вірш, уставивши слово вчора.
... квітки, а нині —
Жовтий лист на билині,
... було так гарно,
Нині зимно і хмарно.
Б. Лепкий

4. Словникова робота
Гра «Шифрувальники»
А В Т О М О Б І Л Ь
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 4 5 9 6 3 4
1 3 4 5 7 8 9 10
5 8 9 10 3 1 5

2 8 9 2 3 4 5 1
19.03 2020р.


.
Тема: Дієслово.Немає коментарів:

Дописати коментар